Ensenyar no és transferir coneixements sinó crear les possibilitats per la seva pròpia producció o construcció.

                                       Paulo Freire 

El mòdul professional Promoció de l’Autonomia Personal pretén dotar-vos de les estratègies, capacitats i competències professionals necessàries per desenvolupar, entrenar i millorar les Habilitats d 'Autonomia Personal i Social (HAPS) de les persones susceptibles de la intervenció del TSIS;  i donar a conèixer tècniques per potenciar l’autonomia personal de persones en situació de dependència.

Parc Vigeland (Oslo, Noruega)