Aquest és l'espai virtual on els alumnes nouvinguts, així com la resta d'alumnes que necessitin acolliment lingüístic trobaran eines, recursos i activitats diverses, per tal de poder assolir els coneixents bàsics en llengua catalana, així com el suport emocional necessari per tal d'incorporar-se el més aviat possible a l'aula ordinària i així poder gaudir de totes de les experiències i aprenentatges compartits amb la resta de companys del centre.