El Projecte Educatiu de l'INS Puig i Cadafalch es va redactar el curs 2001-2002. Ha arribar el moment d'actualitzar-lo i adaptar-lo a la nova normativa, a l'evolució del centre i de la comunitat educativa i aquesta actualització la volem fer amb la participació de tots.