Treball per projectes 1r ESO

PROJECTES INTERDISCIPLINARIS 1 ESO

  • Els Projectes Interdisciplinaris que apliquem a 1r d’ESO, són unitats d’aprenentatge, de durada variable, en el nostre cas trimestrals, que busquen motivar l’aprenentatge dels alumnes, ajudant-los a aprendre a aprendre, a fer-se preguntes i a trobar eines per a poder-les respondre.

  • Es parteix de l’interès dels alumnes sobre un tema concret, o d’una proposta presentada pels professors que els sembli motivadora. Alguns exemples d’aquests interessos poden ser: “ Com podem fer un ús segur d’internet?. “Fem un programa de ràdio”, “Fem sabó, eliminem residus”, “Aprenem a jugar a escacs”,…..

  • Es treballa en grups cooperatiu, estimulant la ajuda entre igual i sempre que sigui possible, amb els aprenentatges adquirits, mirem de realitzar un servei a altres persones del nostre entorn proper (Aprenentatge-i- Servei, APS)

  • Els projectes són una metodologia lligada a la innovació i alguns centres educatius estan fent d’aquesta forma de treball a l’aula un projecte global de centre.

  • Aquest és el quart any que l’institut treballa en els Projectes Interdisciplinaris a 1r d’ESO. Actualment en el currículum de l’alumne hi ha reservada una franja de dues hores seguides per impartir-los. És el tutor o el cotutor del grup qui els dóna.

EXEMPLES DE TREBALLS PER PROJECTES

Projecte de 1r B Recollida d’aliments. Col·laboració amb Càritas

Tutorial: Fem un ple

ANIMACIONS A 1r d’ESO

Es un projecte que hem fet a 1r d’ESO. Fer cinema d’animació o contes animats.

La projecció de les realitzacions és important. Tenen un objectiu final: fer una festa on puguin compartir el que han fet.

Han buscat missatges, coses que tenien ganes de dir o emocions que per a ells i elles són molt importants. Les han expressat a través del llenguatge visual.

Han treballat en cooperació, s’han organitzat i s’han ajudat entre ells.

Han après a treballar amb programes o aplicacions com el GIMP, CamScan i MovieMaker que desconeixien. Han augmentat la seva competència digital. Han hagut de crear les animacions, crear sò o buscar-lo, gravar-lo i ajuntar-ho a l’animació. Han après a gestionar arxius en diferents aplicacions i exportar-los a diferents dispositius. Ja que hem utilitzat mòbils i ordinadors i el drive com a mitjà comú.

Aquí teniu els resultats: