Aprenentatge basat en problemes

Aprenentatge manipulatiu i basat en problemes i projectes.