Proves anuals per completar ESO

CONVOCATÒRIA 2017

Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada. Aquestes proves es realitzen sempre en el centre on es troba l’expedient de l’alumne/na.