Calendari de setembre

 CALENDARI SETEMBRE

1, 4 i 5 setembre:

Exàmens de recuperació.

7 setembre:

Els alumnes recullen les notes de recuperació

12 setembre:

E ls alumnes d’ESO i BAT recullen l’horari d’entrevistes (3r d’ESO també l’oferta d’optatives)

13 setembre:

Entrevistes de tutoria amb la família

14 setembre:

Inici de classes

1r d’ESO a les 8 h.

2n, 3r i 4t d’ ESO i BAT. a les 9 h.