Dijous 21 de desembre. No lectiu

El dijous 21 de desembre és dia inhàbil a efectes escolars, d’acord amb la normativa vigent relativa a la jornada escolar.

En conseqüència l’Institut Josep Puig i Cadafalalch romandrà tancat a efectes lectius i de qualsevol activitat extraescolar ordinària.

El divendres 22 de desembre, últim dia del trimestre, és dia lectiu, d’acord amb el calendari escolar establert per al curs 2017-18.