Plataforma Weeras

S’ha activat la visualització de faltes/ incidències dels alumnes en temps real a partir de la plataforma weeras, per tal que les famílies puguin accedir amb credencials pròpies (usuari/ contrasenya enviats al correu electrònic) i consultar les dades referents als seus fills.

Recordeu que per a la justificació de les faltes us heu de posar en contacte amb el tutor mitjançant e-mail, agenda o paper/ justificant.