Dia de les llengües maternes

21 de febrer

A l’institut Josep Puig i Cadafalch hi ha parlants de més de 30 llengües. Per la importància que té
per a cada parlant la seva llengua materna -són les ulleres amb què mira el món-, pensem que la
celebració és un bon motiu per visualitzar la diversitat i riquesa lingüística del nostre institut, així
com un molt bon exercici de cohesió i coneixement mutu.
Per aquesta segona edició, l’institut hem fet un projecte per aprofundir en la nostra diversitat
lingüística. A partir d’un treball de l’alumnat sobre els aliments (origen, etimologia de les paraules,
receptes, expressions plàstiques…), hem decidit fer una aposta ferma per celebrar la diada de les
llengües maternes i així fer un reconeixement de la diversitat lingüística de la qual gaudim.
La nostra voluntat és que el dia de les llengües maternes sigui un bon dia per posar en relleu una de
les riqueses del nostre centre i que, de retruc, millora la de la ciutat.

Les llengües: l’aliment de l’esperit!