Sant Jordi 2019

XXIè CONCURS LITERARI

  1. El concurs és obert a tot l’alumnat del centre.

  2. S’han de presentar obres originals i inèdites escrites en català, castellà, francès o anglès. Han ser treballs elaborats durant el curs acadèmic.

  3. Pot ser poesia, mínim dos poemes, o narrativa. Els temes són lliures.

  4. Els originals s’hauran de presentar escrits a ordinador, a doble espai, amb lletra Arial 12 i només per una cara. Hauran de portar títol.

  5. Hi haurà tres categories:

Categoria A: 1r i 2n d’ESO

Categoria B: 3r i 4rt d’ESO

Categoria C: Batxillerat i Cicles Formatius

  1. Els originals s’hauran de presentar dins d’un sobre tancat que portarà la següent informació: llengua utilitzada, categoria i pseudònim. També es posarà, a dins, un altre sobre amb les dades completes de l’autor/a: nom, cognoms i curs.

  2. El termini de recepció de treballs acaba el dimarts dia 8 d’abril del 2019. I s’haurà de lliurar al professorat de català, castellà, francès o anglès.

  3. El jurat estarà format per professorat i PAS del centre, el qual podrà declarar desert qualsevol premi si ho considera convenient.

  4. A cada categoria i llengua es lliurarà un premi. L’institut es reserva el dret a quedar-se els originals i publicar-los.