Concurs literari de Sant Jordi

XXè CONCURS LITERARI SANTJORDI

2017

IES JOSEP PUIG I CADAFALCH

  1. El concurs és obert a tots els alumnes del centre.

  1. Es poden presentar obres originals i inèdites escrites en català, castellà, francès o anglès. Poden ser treballs elaborats durant el curs acadèmic.

  1. Pot ser poesia, mínim dos poemes, o narrativa. Els temes són lliures.

  1. Els originals s’hauran de presentar escrits a ordinador, a doble espai, amb lletra Arial 12 i només per una cara. Hauran de portar títol.

  1. Hi haurà tres categories:

Categoria A: 1r i 2n d’ESO

Categoria B: 3r i 4rt d’ESO

Categoria C: Batxillerat i Cicles Formatius

  1. Els originals s’hauran de presentar dins d’un sobre tancat que portarà la següent informació: Llengua utilitzada, categoria i pseudònim. També es posarà a dins un altre sobre amb les dades completes de l’autor/a: nom, cognoms i curs.

  1. El termini de recepció de treballs acaba el dilluns dia 18 d’abril del 2017. I s’haurà de lliurar al professorat de català, castellà o anglès.

  1. El jurat estarà format per professorat del centre, el qual podrà declarar desert qualsevol premi si ho considera convenient.

  1. A cada categoria i llengua es lliurarà un primer premi. L’institut es reserva el dret de quedar-se els originals i publicar-los.

IIn CONCURS DE FOTOGRAFIA EXPRESS

1. Es poden presentar 1 o 2 fotografies, originals, inèdites i relacionades amb sant Jordi i la literatura.

2. Els originals s’han d’enviar a l’adreça de correu jsmacau@inspuig.org abans del divendres 21 d’abril a 11:30.