GEP to feel free

Enguany iniciem el projecte de la Generació plurilingüe en el nostre institut des de les àrees de matemàtiques, experimentals, i ciències socials amb el suport i l’assessorament del departament d’anglès.
El nostre objectiu fonamental és que l’alumnat aprengui llengües estrangeres a través d’aquestes matèries, i que es normalitzi el fet de treballar en un entorn plurilingüe.

Si voleu consultar informació addicional sobre el projecte la podeu aconseguir en el següent enllaç: Grup d’experimentació per al Plurilingüisme (GEP)