Projecte reforç a les tutories

Projecte de reforç a les tutories de 1r i 2d d’ ESO. Absentisme i èxit educatiu

Àmbits de treball.

 • Alumne/a
 • Família
 • Tutor personal
 • Tècnica d’integració social.
 • Serveis Socials de l’Ajuntament de Mataró
 • Equip Docent
 • Equip de psicopedagogia
 • Cap d’Estudis

Tipologia d’alumnat:

Alumnes que:

 • Que no tenen superada l’EP_Proves de competències Bàsiques/ més de 4 matèries amb dificultats a la Preavaluació i que no es pot atribuir a deficiència intel·lectual.

 • Que manifesten indicis d’absentisme.

L’absentisme és un fenomen construït. És alguna cosa que es va elaborant, i arriba un moment que es fa visible. Quan el veiem ,a vegades, és massa tard. Si acceptem que és un procés elaborat, segur que en l’elaboració va deixant unes petjades, uns “síntomes”, uns indicis. Ens proposem treballar sobre aquest indicis per evitar fer tard

Ens proposem

Conèixer

. l’abast del problema. Detectar les trajectòries bassades en la biografia dels alumnes que poden portar a l’absentisme.

.les raons no visibles d’aquesta ruptura amb l’institut.

Actuar

. Generar vincles estrets entre l’alumnat (Aprofitar la proposta del Projecte d’alumnes ajudants)

. Implicar a tots els agents educadors que té el territori, superant l’actual estructura de la Comissió d’absentisme.

 • Susceptibles d’abandonament.

.contribuir a l’elaboració de propostes formatives alternatives i /o complementàries a la purament escolar per aquests alumnes.

. buscar suport extern dels agents educadors i el centre

L’ED, Psicopedagogia i Cap d’estudis determinaran quin són aquests alumnes.

Es mirarà que no hagi més de dos a cada grup, en tot cas cada tutor personal no en tindrà més de 5.

Es treballarà amb un contracte que contindrà tot de coses factibles i sempre a curt termini, quinze dies?

El tutor personal haurà de tenir una reunió setmanal amb aquests alumnes per tal de garantir el bon funcionament del pla.

L’EAP, es veurà amb aquest alumnes un cop cada tres o quatre setmanes.

Es fixaran unes reunions amb les famílies d’aquests alumnes tutoritzats

d’aquesta manera.

Es muntaran unes sessions de treball, 5? Per tal de treballar aspectes com:

 • Estructuració familiar

 • La família com a nucli sociabilitzador. Internalització de normes, lloc de participació i d’assumpció de responsabilitats.

 • Famílies i habilitats comunicatives.

 • La família que ajuda a l’organització escolar.