Tecnologia

Durant els diferents cursos d’ESO es pretén tenir una visió general dels aspectes tecnològics del nostre entorn.

Tenen molta importància els projectes tecnològics que realitzem al taller. En la major part de projectes fem ús de materials reutilitzats o reciclats.

Per a complementar el treball a l’aula i el taller realitzem les visites a les següents instal.lacions: Museu paperer de Capellades, Espai Fecsa-Endesa, Central de cicle combinat del Besós, Museu de la tècnica de Terrassa, Tub verd i Incineradora de Mataró.

1er ESO: Joc tangram i Caixa niu

Els alumnes dibuixen sobre paper un tangram, retallen les peces i les enganxen sobre fusta de capses de fruita, reciclant el material. Després tallen les peces de fusta i les posen a una capsa de CD també reciclada.

 

2on ESO: Joc de pols Aerolliscador

Utilitzant materials reciclats com un cd i un tap d’ampolla de plastic construeixen un aerolliscador .

Per posar en pràctica els coneixements sobre circuits construeixen el Joc de Pols y un Connector.

3er ESO: Mecanisme: Màquina de fer dit

El funcionament de diversos mecanismes que aprenen a l’aula queden reflectits en aquest projecte on veuen el seu funcionament de forma real.

4t ESO: Panells d’electricitat domèstica

 

 

Pràctiques d’electrònica

Batxillerat: Treball de recerca: Pont llevadís pneumàtic