Educació Física

La matèria d’Educació física a l’ESO contribueix al desenvolupament de les competències bàsiques de l’alumnat, tot articulant-se en quatre grans àmbits d’actuació:

  • Activitat física saludable

  • Esport

  • Activitat física i temps de lleure

  • Expressió i comunicació corporal

Aquests àmbits es van desenvolupant mitjançant uns objectius i continguts concrets en les diferents etapes del procés de forma progressiva i adaptada durant tot aquest gran període de quatre anys.

El Departament d’Educació Física vetlla perquè aquesta matèria tingui un paper primordial en el desenvolupament de les competències anteriors, centrant-se en la cura del cos, en la salut, en la millora corporal, la forma física i en l’ús constructiu del temps de lleure mitjançant la pràctica d’activitats esportives individuals i col·lectives. Així mateix, al final de l’ESO els nois i noies hauran assolit la comprensió dels beneficis que proporciona la pràctica d’activitat física sistemàtica i conjuntament amb les eines que han adquirit podran organitzar-se la pròpia pràctica esportiva de forma autònoma.