Ciències Experimentals

Com a departament de ciències experimentals el nostre objectiu, és aconseguir que el nostre alumnat assoleixi les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic.

Pretenem que l’alumnat visquin i gaudeixin de la ciència incentivant el seu innat esperit crític davant del món que els envolta.

És per això que l’alumnat visita el laboratori regularment

Les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes resoldre problemes a partir dels coneixements científics i tècnics, així com del domini dels processos de l’activitat científica.

Ser competent en aquest àmbit permet actuar i respondre, aportant proves, algunes preguntes genuïnes que els alumnes es poden formular i que saben reconèixer com a científiques.

És un saber que té sentit i motivació, que permet raonar i que contribueix a l’educació global dels alumnes perquè els fa capaços d’actuar de manera reflexiva davant de situacions que es consideren rellevants en la seva vida quotidiana.