Les ciències socials en anglès

Les ciències socials en anglès és un projecte on els alumnes treballen el contingut corresponent de cada nivell en anglès.

Es treballen els diferents continguts propis de l’assignatura a través d’una gran tipologia d’activitats on es fonamenta bàsicament la comprensió oral i l’expressió escrita.

Aquest projecte s’està duent a terme a 1er i 2n de la ESO 3 hores a la setmana, mentres que a 3er ESO, es fa una hora a la setmana.  L’objectiu principal és millorar el nivell d’anglès dels alumnes un cop acaben la ESO.