Assessorament i Reconeixement

Aanagrama assessoramentEAnagrama reconeixementE

Servei d’assessorament i reconeixement acadèmic de l’experiència laboral

Enguany el nostre centre ofereix el servei d’assessorament i reconeixement de les famílies professionals de Serveis Socioculturals i a la Comunitat i d’Imatge Personal.

La data de la reunió informativa és dimarts 10 d’octubre a les 16.30h al mateix institut. 

La data màxima d’entrega de sol·licituds és dijous 5 d’octubre del 2017. 

Les instruccions per aquesta convocatòria les podeu trobar en el document adjunt “Inscripcions Servei 17-18“.

Full d’Inscripció

Informació general

Carta de Compromís

logo-fse