Escola Verda

El projecte d’escola verda és una xarxa de diferents centres educatius de Catalunya que ens comprometem en la sostenibilitat mediambiental d’una forma integral i amb uns compromisos concrets.

És un projecte de centre on participa tota la comunitat educativa, alumnat, professorat, famílies i personal laboral no docent.

Es tracta de donar resposta des de l’institut i al nostre nivell al gran repte mediambiental que tenim davant com a societat.

Afecta tant al currículum, com a la gestió diària del centre. Participem en accions concretes en molts nivells com el projecte arbre, un hort escolar ecològic, projectes tecnològics amb materials reciclats, exposicions, blog ….

http://www.escolaverdainspuig.blogspot.com.es/

escolaverda1