USEE

foto2r

foto1r

USEE (Unitat de Suport a l’ Educació Especial)

La USEE és, en el nostre centre, un recurs per aquell alumnat que per a les seves característiques personals necessiten un suport més individualitzat en el seu aprenentatge i un seguiment acurat en el seu desenvolupament i creixement integral.

Actualment gaudeixen d’aquest recurs 15 alumnes dels diferents cursos d’ESO fent matèries tant a l’aula ordinària com en grups de diversitat i en l’aula USEE.

Es treballa competencialment totes les matèries a partir de tallers, projectes…en grups molt reduïts i amb molt suport tant professional com material.