Tràmits a secretaria

TRÀMITS A REALITZAR A LA SECRETARIA DEL CENTRE

  • Preinscripció i Matrícula

  • Certificats acadèmics (alumnes i ex-alumnes del centre).

  • Registre de sol·licituds de convalidacions (estudis del Cicles i Batxillerat del centre).

  • Tramitació Títols

  • Baixes de matrícula

  • Certificats de coneixements de català.