Impuls FP

Mireia Grané Boix professora de CFGM de perruqueria i cosmètica capil·lar participa a la 1ºMostra d’impulsfp online en el bloc d’experiències educatives, taules rodones on docents i alumnat explicaran bones pràctiques que s’estan realitzant a les aules.

 

Nom activitat: Portafoli Personal Orienta’t

 

Descripció: L’activitat proporciona les pautes per a la realització del IPOP en format digital, l’alumnat elaborarà el seu informe personal d’orientació professional en format de portafoli digital durant els dos cursos del cicle. L’activitat es realitza a les sessions de tutoria del CFGM de perruqueria i cosmètica capil·lar, amb la participació de tot l’equip docent del cicle, acompanyant a  l’alumnat a conèixer  el cicle on s’ha matriculat i pugui mitjançant una reflexió personal i un anàlisi del perfil del cicle, crear-se un itinerari formatiu i/o laboral personal professionalitzador.

 

Competències: competència analítica i d’autoconeixement.

Un cop finalitzada la mostra les activitats quedaran registrades  a la web del departament d’ensenyament XTEC.