Matèries optatives 4t ESO curs 2020-21

El proper curs (2020-21), l’alumnat de 4t d’ESO cursarà, a part de les matèries obligatòries, tres matèries optatives específiques a triar entre les següents:

Francés

Informàtica

Visual i Plàstica

Economia

Biologia i Geologia

Filosofia

Tecnologia

LLatí

Física i Química

Música

Aquí hi ha la descripció de cada matèria optativa perquè l’alumnat pugui fer la tria amb tota la informació necessària