Preinscripció Post-obligatòria. Batxillerat. Llista definitiva

Per al batxillerat s’estableixen els calendaris següents:

En cas que sigui necessari modificar el calendari per causa de força major, les noves dates es faran públiques al web “Estudiar a Catalunya”.

Per a més informació podeu consultar:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html