LLibres curs 2020/21

INFORMACIÓ LLIBRES
Retorn llibres del curs 2019-20: Dia de recollida al centre dijous 9 de juliol de 10 a 14 h.

S’establiran una sèrie de mesures de seguretat bàsiques, adreçades als alumnes, per protegir la salut i afavorir un retorn amb totes les garanties. En destaquen les següents:

— L’alumne haurà d’esperar el seu torn a la zona exterior del lloc habilitat pel centre.

— Per accedir a les instal·lacions s’haurà de dur mascareta, utilitzar el gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de les mans disponible a l’entrada i seguir l’itinerari senyalitzat.

— Accés limitat a l’àrea d’atenció: per tal de minimitzar l’afluència de persones es limita l’accés a una única persona per tràmit, tret dels casos en què sigui necessari l’acompanyament a persones dependents o amb  mobilitat reduïda o infants.

— El terra estarà senyalitzat amb línies d’espera per garantir la distància de seguretat dels taulells i taules d’atenció presencial.

— S’haurà de respectar en tot moment la distància de seguretat de 2 metres.

— El personal d’Iddink portarà: mascareta, pantalla facial, guants, i farà ús de gel hidroalcohòlic.

— Les taules d’atenció a l’alumnat disposaran de distància de seguretat i ús exclusiu per cada alumne.

— En sortir de l’espai habilitat, després de ser atès, caldrà seguir l’itinerari senyalitzat.

Llibres curs 2020-21