INFORMACIÓ IMPORTANT: Inici de curs de CICLES FORMATIUS

 Família IMATGE PERSONAL i família SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
 
El primer dia d’inici de curs (14 de setembre GM i 21 de setembre GS), l’alumnat de cicles formatius ha de portar degudament signada la declaració responsable de salut i lliurar-la al professorat corresponent.