Erasmus +

Amb l’objectiu de potenciar l’ús de la llengua anglesa i fer palesa la seva necessitat com a eina de comunicació en aquest món globalitzat en el que vivim el centre es va decidir a entrar en el Programa K229 de la UE (anomenat comunment Erasmus +). 
 
Què és el K229? És un programa subvencionat per la UE on el que es pretén és que els centres educatius de la Unió Europea entrin en contacte i s’estableixin espais de treball col·laboratius entre professors i estudiants.
Com hem entrat? Hi ha dos vies d’accés, buscar socis i presentar un projecte a la comissió o bé sumar-se com a soci en un projecte. Nosaltres hem optat per la segona via,  a través de la plataforma e-twinning, i hem elaborat un projecte conjuntament amb Alemanya, Suècia i Reunión (França). Suècia és el soci coordinador d’aquest projecte. Les escoles que participen amb nosaltres són:
Gemeinschaftsschule Graf Soden (Alemanya)
Collège Bassin Bleu (França)
Snättringeskolan (Suècia)
Com ho coordinem al centre? Hem inclòs aquest projecte dins de la Comissió de treball GEP (Generació Plurilingüe), i ara hi formem part tots els professors que transversalment estem fomentant l’ús de llengua anglesa a l’institut. Nosaltres ens coordinarem amb els diferents escoles membres del projecte per programar, crear continguts i planificar les mobilitats/ viatges.
Com seran les mobilitats? La subvenció que rebrà el nostre centre, vora els 30.000€, es destinarà a fer viatges cap a les ciutats on estan ubicats els centres que formen part d’aquest projecte, per planificar la rebuda dels socis a Mataró i per fer difusió del resultat del projecte a posteriori. És a dir, ens mourem per Europa amb uns 8-10 alumnes seleccionats per concurs de mèrits, planificarem tallers, sortides i activitats aqui a Mataró i treballarem per tal que el projecte tingui continuïtat al centre i difusió fora del nostre institut.
De què va el projecte? El projecte es titula “Digital Media Awareness” i té com objectiu conscienciar a tot l’alumnat dels perills que s’amaguen a les xarxes socials, i els mitjans de comunicació, en resum, fer-los més competents i crítics.
Cada institut soci treballa un tema diferent. A nosaltres ens toca treballar el tema de les fake news. Es programaran tallers, activitats d’aula, creació de materials didàctics i sortides per quan vinguin els nens alemanys, suecs i francesos però la idea és que els nostres alumnes ja siguin experts en el tema, així que haurem de treballar el tema transversalment durant aquest curs.
Viatjarem aquest any? La situació pandèmica actual no ens ho permet de moment, però es faran activitats col·laboratives online a través de la plataforma e-Twinning.