Erasmus +

Aquest projecte és una iniciativa educativa de la Unió Europea recolzada per les institucions educatives nacionals i autonòmiques on l’objectiu principal és aconseguir que diferents centres d’arreu d’Europa treballin de manera conjunta sobre un mateix tema. En el nostre cas, el projecte se centra a treballar dins i fora de l’aula els perills d’una societat hiperconnectada, i és per això que el projecte s’anomena “Digital Media Awareness” (Consciència Digital dels Mitjans, traduït al català). 

Dins del projecte, que té una durada de 2 anys i una gran varietat d’activitats digitals d’intercanvi,  s’inclouen també els viatges als països participants: Espanya, Suècia, Alemanya i Reunió (departament francès d’ultramar), en els quals participaran alumnes de 4rt ESO i 1r de Batxillerat del nostre centre. Per a cada mobilitat està previst treballar un contingut clau del projecte, així a Mataró treballarem les fake news, a alemanya la identitat digital, a Reunion la petjada digital i a Suècia el discurs de l’odi a xarxes i el ciberbullying.

La participació en aquest projecte ofereix a l’alumnat l’oportunitat de practicar l’idioma anglès mitjançant la interacció amb els seus companys europeus, així com també desenvolupar la curiositat i el respecte per les diferents cultures utilitzant les noves tecnologies de manera responsable.