Participem a “Connectant mons” d’Oxfam Intermon!

“Connectant mons” és una proposta educativa telemàtica que combina l’activitat a l’aula i el treball en xarxa entre alumnat de 6 a 17 anys de diferents realitats culturals, econòmiques i socials, en la qual participen centres de tot el món.

Es treballa a través d’una plataforma telemàtica multilingüe en 7 llengües (italià, castellà, portuguès, anglès, gallec, català i èuscar), en la qual s’interacciona i es treballa de manera cooperativa, organitzats en equips de treball de la mateixa franja d’edat.

Cada any treballem una temàtica concreta relacionada amb l’educació per a una ciutadania global, com ara els drets laborals, el canvi climàtic o la pobresa, amb propostes didàctiques adequades a l’edat.”

Així és com ens presenten el projecte “Connectant mons” al seu propi web. Enguany està enfocada al canvi climàtic i s’anomena “Crisi climàtica: a temps d’actuar” i els objectius per aquesta edició són:

En aquesta edició de Connectant mons, ens plantegem els objectius següents:

1.- Entendre com funciona l’efecte hivernacle per reconèixer les causes del canvi climàtic i la situació d’emergència actual.
2.- Conèixer les conseqüències del canvi climàtic sobre el medi ambient i sobre les persones.
3.- Generar consciència crítica a partir de l’anàlisi dels nostres hàbits de consum/forma de vida i de la relació que tenen amb la crisi climàtica.
4.- Treballar el desenvolupament de la resiliència (individual i col·lectiva) com a estratègia per afrontar la crisi climàtica (capacitat d’absorció, capacitat d’adaptació, capacitat de transformació).
5.- Fomentar l’acció individual i col•lectiva perquè l’alumnat es converteixi en activistes climàtics amb formes de vida sostenibles per al planeta i per a les persones.
Nosaltres formarem part dels, de moment, 277 centres participants amb els nostres alumnes de 3r d’ESO.
Si voleu tenir més informació, no dubteu en consultar el seu web!