Relació de grups i professorat (curs 2021-2022)

RELACIÓ DE GRUPS I PROFESSORAT

ESO

PROFESSORAT (1r ESO)

MATÈRIA

A B C
Laura García

Gemma Blández

Oriol Berengueres

Fina Nieto

Marina Pineda

Èric Carrión 

Tutoria
Eugènia Monforte

Gerard Sabaté

Eugènia Monforte

Gerard Sabaté

Eugènia Monforte

Gerard Sabaté

Llengua català i literatura
Fina Nieto

Gemma Blández

Fina Nieto

Gemma Blández

Fina Nieto

Gemma Blández

Llengua castellana i literatura
Àlex Ferran

Cristina Riera

Vanessa Mariscal 

Èric Carrión

Vanessa Mariscal 

Èric Carrión

Matemàtiques
Jordi Mas

Ariadna Sotorra

Vanessa Asunción

Ariadna Sotorra

Vanessa Asunción Ciències socials
Estel Queralt Oriol Berengueres Oriol Berengueres Ciències de la naturalesa
Laura García

Marcos Crespo

Laura García

Marcos Crespo

Laura García

Marcos Crespo

Llengua estrangera
Laura García

Estel Queralt

Oriol Berengueres

Cristina López

Laura García

Cristina López

Projectes
Marina Pineda

Rosabel Aldabo

Marina Pineda

Rosabel Aldabo

Marina Pineda

Rosabel Aldabo

Educació visual i plàstica
Salvador Aras Salvador Aras Salvador Aras Música
Miriam Viñolas Miriam Viñolas Miriam Viñolas Educació física
Jordi Mas Jordi Mas Vanessa Asunción Cultura i valors ètics
Èric Carrión

Marina Pineda

Èric Carrión

Marina Pineda

Èric Carrión

Marina Pineda

Tecnologia
Laura García 

Gemma Blàndez

Vanessa Mariscal

Oriol Berengueres

Fina Nieto

Maria Lozano

Vanessa Mariscal

Èric Carrión 

Marina Pineda

Gerard Sabater

Projecte pausa

PROFESSORAT (2n ESO)

MATÈRIA

A B C D
Yaiza Gómez

Beatriz Luengo

( Lola Revuelta)

MªJosep Costa

Angel Soria

Jordi Mas

Nicolas Lacroix

Carlos López 

Aroa Alsina

Tutoria
Yaiza Gómez

Núria Cuyàs

Yaiza Gómez

Aroa Alsina

Yaiza Gómez

Aroa Alsina

Yaiza Gómez

Aroa Alsina

Llengua català i literatura
Alba Sánchez

Fina Nieto

Alba Sánchez

Fina Nieto

Alba Sánchez

Fina Nieto

Alba Sánchez

Gema Martínez

(Gemma Blández)

Llengua castellana i literatura
Nicolas Lacroix

Vanessa Mariscal

Nicolas Lacroix

Angel Soria

Nicolas Lacroix

Vanessa Mariscal

Nicolas Lacroix

Carlos López

Matemàtiques
Jordi Mas

Ariadna Sotorra

Jordi Mas

Ariadna Sotorra

Jordi Mas Raquel Edo

(Isabel Díaz)

Ciències socials
Angel Soria

Carlos López

Angel Soria

Carlos López

Angel Soria

Carlos López

Angel Soria

Carlos López

Ciències de la naturalesa
Ana Gratacós

Beatriz Luengo

(Lola Revuelta)

Ana Gratacós

Beatriz Luengo

(Lola Revuelta)

Ana Gratacós

Beatriz Luengo

(Lola Revuelta)

Ana Gratacós

Beatriz Luengo

(Lola Revuelta)

Llengua estrangera
MªJosep Costa MªJosep Costa MªJosep Costa MªJosep Costa Música
Xavier Palau Miriam Viñolas Miriam Viñolas Xavier Palau Educació física
Jordi Mas Jordi Mas Jordi Mas Jordi Mas Cultura i valors ètics
David Palop

(Èric Carrión)

Marina Pineda

David Palop

(Èric Carrión)

      Marina Pineda

Joan Zamora

 Marina Pineda

Joan Zamora

Marina Pineda

Tecnologia
Yaiza Gómez

Beatriz Luengo

(Lola Revuelta)

Xavier Palau

MªJosep Costa

Angel Soria

Núria Cuyàs 

Jordi Mas

Nicolas Lacroix

Maria Lozano

Carlos López 

Aroa Alsina

Esperança Benaiges

Projecte pausa
PROFESSORAT (3r ESO) MATÈRIA
A B C D
Marcos C/ Marta P Inma R/Rosabel A Jose Juan A/ Anna P Isabel D( Raquel Edo)/ Raül L Tutoria
Àngela/ Gerard Àngela/ Gerard Àngela/ Gerard Àngela/ Gerard Llengua català i literatura
Llúcia/ Laura Llúcia/Laura Llúcia/Laura Llúcia/Laura Llengua castellana i lit.
Inma/ Anna Inma/ Anna Inma/Anna Inma/Anna Matemàtiques
Ariadna/ Raül (socials en anglès) Raül (SA)

/ Isabel D (Raquel E)

Ariadna/ Raül (socials en anglès)

 

Raül (SA)/ Isabel D (Raquel E) Ciències socials
Marta P / (Jose Juan) Marta P / (Jose Juan) Jose Juan (Oriol) Marta (Carlos L) Ciències de la naturalesa
Marcos/ Eulàlia Marcos/ Eulàlia Marcos/ Eulàlia Marcos/ Eulàlia Llengua estrangera
Rosabel (Marina) Rosabel (Marina) Rosabel (Marina) Rosabel (Marina) Educació visual i plàstica
Xavi P Xavi P Xavi P Xavi P Educació física
Jordi M Raül L Jordi M Raül L Cultura i valors ètics
Alícia P Alícia P David M David M Tecnologia
Marta/ Marcos/ Llúcia Inma/Rosabel / Laura Anna/ Jose Juan/ Gerad S. Isabel (Raquel)/ Raül/ David M Projecte pausa

OPTATIVES

Inma Rojano Emprenedoria
Laura Olvera Mitos,series y videojuegos
Alícia Picazo Robòtica
Anna Piqué Teatre
Judit Cot Mediació
Isabel Díaz (Raquel Edo)/ Marcos C Francès
Jordi Mas Ajardinament
Coral R Cultura clàssica

PROFESSORAT (4t ESO)

MATÈRIA
A B C D E
Eva Muñoz

Ariadna Sotorra

Xavier Rosa

Eulàlia Comas

David Caldeira

Miriam Viñolas

Lorena Anido

Carla Chiloeches

Marc Sahun

Judit Cot

Tutoria
David Caldeira

Aroa Alsina

David Caldeira

Aroa Alsina

David Caldeira

Aroa Alsina

David Caldeira

Aroa Alsina

Marc Sahun Llengua català i literatura
Eva Muñoz

Gema Martínez

Eva Muñoz

Gema Martínez

Eva Muñoz

Gema Martínez

Eva Muñoz

Gema Martínez

Marc Sahun Llengua castellana i literatura
Jaume Álvarez

Carla Chiloeches

Jaume Álvarez

Carla Chiloeches

Jaume Álvarez

Carla Chiloeches

Carla Chiloeches

Jaume Álvarez

Jaume Álvarez Matemàtiques
Ariadna Sotorra Xavier Rosa Xavier Rosa

Ariadna Sotorra

Xavier Rosa

Marc Sahún

Marc Sahun Ciències socials
Laura García

Cristina López

Lorena Anido

Eulàlia Comas

Lorena Anido

Beatriz Luengo

Lorena Anido

Eulàlia Comas

Marc Sahun Llengua estrangera
Míriam Viñolas Míriam Viñolas Míriam Viñolas Míriam Viñolas Míriam Viñolas Educació física
Vanessa Asunción Vanessa Asunción Vanessa Asunción Vanessa Asunción Marc Sahun Cultura i valors ètics
Eva Muñoz

Ariadna Sotorra

Xavier Rosa

Eulàlia Comas

David Caldeira

Miriam Viñolas

Lorena Anido

Carla Chiloeches

Marc Sahun

Judit Cot

Projecte pausa

OPTATIVES

David Molins Informàtica i comunicació
Jaume Arcos i Carla Chiloeches Economia
Àngel Soria Física i química
Rosabel Aldabó Visual i Plàstica
Coral Rosselló Llatí
Jose Juan Biologia i geologia
Raúl López i Vanessa Asunción Filosofia
Raquel Edo Francès
David Palop Tecnologia
Maria Josep Costa Música

BATXILLERAT

PROFESSORAT (1r BATXILLERAT)

MATÈRIA

A B
Àngela Carbonell Àngela Carbonell Llengua catalana i literatura
Alba Sánchez Alba Sánchez Llengua castellana i literatura
Lorena Anido Lorena Anido Llengua estrangera
José Juan José Juan Ciències pel món contemporani
Vanessa Asunción Vanessa Asunción Filosofia i ciutadania
Xavi Palau Xavi Palau Educació física
Àngela Carbonell Vanessa Asunción Tutoria
Àngela Carbonell, Eva Muñoz, Coral Rosselló i Alba Sánchez Vanessa Asunción, Alícia Picazo i Alba Sánchez Projecte pausa

MODALITAT

Coral Rosselló Llatí
Coral Rosselló Grec
Àlex Ferran Matemàtiques aplicades CS
Anna Bordes Economia de l’empresa
Xavi Rosa Història del món contemporani
Nicolas Lacroix Matemàtiques
Estel Queralt Física
Oriol Berengueres Biologia
Alícia Picazo Tecnologia
Eva Muñoz Literatura universal
Anna Bordes Economia
Anna Piqué Dibuix tècnic
Estel Queralt Química

CICLES

PROFESSORAT (1r APSD) MÒDUL
A B
Carlos Martín Núria Balasch MP2-Atenció sanitària 
Núria Balasch Alejandra Garroset MP3-Atenció higiènica
Reme Padilla Oscar Escribano MP4-Atenció i suport psicosocial
Ivan Llenas Ivan Llenas MP5-Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència 
Jordi Soria Òscar Escribano MP6-Teleassistència
Ivan Llenas David S. Valera MP9-Destreses socials 
Noemí Dulsat Noemí Dulsat MP11-Formació i orientació laboral
Carlos Martín Carlos Martin MP13-Anglès tècnic 
Carlos Martín Núria Balasch Tutoria

MÒDULS PROFESSIONALS A 1r de PiCC 

MÒDULS  PROFESSORA
MP1 PENTINATS I RECOLLITS  Alicia Yagüe
MP2 COLORACIÓ  Núria Dominic
MP3 COSMÈTICA  Cristina Cremades Purkiss
MP4 TALLADA  Alicia Yagüe
MP5 CANVIS DE FORMA PERMANENT  Mayte Roca/Núria Dominic
MP7 ANÀLISI CAPIL·LAR  Cristina Cremades Purkiss
MP8 MANICURA I PEDICURA  Laura Vallès
MP9 IMATGE CORPORAL I HÀBITS SALUDABLES  Cristina Cremades Purkiss
MP11 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL  Marga López
MP13 ANGLÈS TÈCNIC  Cristina López
TUTORIA  Laura Vallès

MÒDULS PROFESSIONALS A 2n de PiCC 

MÒDULS  PROFESSORA
MP1 PENTINATS I RECOLLITS  Mayte Roca/ Alicia Yagüe
MP2 COLORACIÓ  Alicia Yagüe
MP4 TALLADA  Mayte Roca
MP6 TALLADA MASCULINA  Laura Vallès
MP10 MÀRQUETING I VENDA EN I.P.  Cristina Cremades 

Marga López

MP12 EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA 
MP13 ANGLÈS TÈCNIC  Cristina López
MP14 SÍNTESI  Tot l’equip docent
MP15 FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL  Mayte Roca
Tutoria  Alicia Yagüe