Relació de grups i professorat (curs 2023-2024)

RELACIÓ DE GRUPS I PROFESSORAT

ESO

PROFESSORAT (1r ESO)

MATÈRIA

A B C
Oriol Berengueres

Núria Martín

Jaume Àlvarez

Marina Pineda

Èric Carrión

Estel Queralt

Tutoria
Eugènia Monforte

Ana M Illa

Eugènia Monforte

Ana M Illa

Eugènia Monforte

Ana M Illa

Llengua català i literatura
Gema Martínez

Gema Centeno

Gema Martínez

Gema Centeno

Gema Centeno

Gema Martínez

Llengua castellana i literatura
David López

Jaume Àlvarez

Jaume Àlvarez

David López

Jaume Àlvarez

David López

Matemàtiques
Carles Xaudiera*

Jordi Mas

Jordi Mas Isabel Díaz Ciències socials

*socials en anglès

Estel Queralt

Oriol Berengueres

Oriol Berengueres

Jose Juan

Oriol Berengueres

Estel Queralt

Ciències de la naturalesa
Marcos Crespo

Núria Martín

Marcos Crespo

Núria Martín

Marcos Crespo

Núria Martín

Llengua estrangera
Oriol Berengueres

Marcos Crespo

Carlos López

Núria Martín

Oriol Berengueres

Marcos Crespo

Carlos López

Núria Martín

Oriol Berengueres

Marcos Crespo

Carlos López

Núria Martín

Projectes

(Global Scholars)

Marina Pineda Marina Pineda Marina Pineda Educació visual i plàstica
Mª Josep Costa Mª Josep Costa Mª Josep Costa Música
Raquel Erro Raquel Erro Raquel Erro Educació física
Jordi Mas Jordi Mas Jordi Mas Cultura i valors ètics
Èric Carrión

Begoña Peña

Èric Carrión

Begoña Peña

Èric Carrión

Begoña Peña

Tecnologia
Oriol Berengueres

Núria Martin

Mª Josep Costa

Marcos Crespo

Marina Pineda

Ana M. Illa

Jaume Alvarez

 

Èric Carrión 

Ana M. Illa

Estel Queralt

Projecte pausa

OPTATIVES

Estel Queralt Petites Investigacions/Odiseea
Isabel Díaz Fem francès
Èric Carrión Reptes de programació
Ana M Illa Aprendre amb cançons
Gemma Centeno Ahora sí

PROFESSORAT (2n ESO)

MATÈRIA

A B C
Yaiza Gómez

Jordi Mas

David López

Gemma Centeno

Àngel Soria

Gema Martínez

Tutoria
Yaiza Gómez

Patricia Gotarda

Yaiza Gómez

Patricia Gotarda

Yaiza Gómez

Patricia Gotarda

Llengua català i literatura
Gema Centeno

Gema Martínez

Gema Centeno

Gema Martínez

Gema Martínez

Gema Centeno

Llengua castellana i literatura
Jaume Álvarez

David López

David López

Jaume Álvarez

David López

Jaume Álvarez

Matemàtiques
Jordi Mas

Cristina López

Jordi Mas

*Cristina López/ Carles Xaudiera

Isabel Díaz

*Cristina López/ Carles Xaudiera

Ciències socials*

*Socials en anglès

Marta Paradís

Angel Soria

Angel Soria

Marta Paradís

Angel Soria

Marta Paradís

Ciències de la naturalesa
Ana Gratacós

Núria Martín

Ana Gratacós

Núria Martín

Ana Gratacós

Núria Martín

Llengua estrangera
MªJosep Costa

Rosa Mª Betran

MªJosep Costa

Rosa Mª Betran

MªJosep Costa

Rosa Mª Betran

Música
Raquel Erro Xavi Palau Xavi Palau Educació física
Jordi Mas Jordi Mas Xavi Palau Cultura i valors ètics
Èric Carrión

Begoña Peña

Èric Carrión

Begoña Peña

Èric Carrión

Begoña Peña

Tecnologia
Yaiza Gómez

Jordi Mas

Ana Gratacós

Marina Pineda

Èric Carrión

Gemma Martínez

Projectes globalitzats
Yaiza Gómez

Jordi Mas

Patricia Gotarda

Begoña Peña

Ana Gratacós

David López

Gemma Centeno

Gemma Martínez

Angel Soria

Xavier Palau

Projecte Pausa

OPTATIVES

Isabel Redondo Optativa de castellà
Ángel Soria Investigacions científiques
Begoña Peña Riure amb els robots
Marina Pineda Ara Art
Isabel Díaz Francès
PROFESSORAT (3r ESO) MATÈRIA
A B C
Ernest Mañé

Isabel Díaz

Irene Ramos

Anna Piqué

Marta Paradís

Rosabel Aldabó

Tutoria
Núria Cuyàs

Ona Pons

Ona Pons

Núria Cuyàs

Núria Cuyàs

Ona Pons

Llengua català i literatura
Alberto Rivera

Irene Ramos

Irene Ramos

Alberto Rivera

Alberto Rivera

Irene Ramos

Llengua castellana i lit.
Cristina Riera

Anna Piqué

Anna Piqué

Rosa Betran

Cristina Riera

Anna Piqué

Matemàtiques
Isabel Díaz

Xavi Rosa

Isabel Díaz

Xavi Rosa*

Carles Xaudiera*

Lídia Segalés

Xavi Rosa*

Carles Xaudiera*

 

Ciències socials

*socials en anglès

José Juan

Marta Paradís

José Juan

Marta Paradís

Marta Paradís

José Juan

Ciències de la naturalesa
Ernest Mañé

Anna Gratacós

Ernest Mañé

Anna Gratacós

Ana Gratacós

Ernest Mañé

Llengua estrangera
Rosabel Aldabo

Marina Pineda

Rosabel Aldabo

Marina Pineda

Rosabel Aldabo

Marina Pineda

Educació visual i plàstica
Xavi Palau Xavi Palau Xavi Palau Educació física
Carles Xaudiera Carles Xaudiera Carles Xaudiera Cultura i valors ètics
David Molins

Joan Zamora

David Molins

Joan Zamora

David Molins

Joan Zamora

Tecnologia
Jose Juan

Alberto Rivera

Anna Piqué

Ona Pons

Marta Paradís

David Molins

Projectes Globalitzats
Alberto Rivera

Ernest Mañé

Isabel Díaz

Jose Juan

Anna Piqué

David Molins

Rosabel Aldabó

Irene Ramos

Rosabel Aldabó

Marta Paradís

Jose Juan

David Molins

Projecte Pausa

OPTATIVES

Isabel Díaz Francès
David Molins Robòtica i automatitzacions
Gemma Centeno Cultura clàssica
Imma Rojano Emprenedoria
Anna Piqué Fem teatre

PROFESSORAT (4t ESO)

MATÈRIA
A B C D E
Isabel Redondo

Cristina Riera

Milo Ramellini

Carles Xaudiera

Imma Rojano

Carles Xaudiera

David Caldeira

Cristina Riera

Marc Sahun

Judit Cot

Tutoria
David Caldeira

Yaiza Gómez

Yaiza Gómez

David Caldeira

David Caldeira

Yaiza Gómez

David Caldeira

Patrici Gotarda

Marc Sahun Llengua català i literatura
Isabel Redondo

Irene Ramos

Alba Sánchez

Isabel Redondo

Isabel Redondo

Alba Sánchez

Isabel Redondo

Irene Ramos

Marc Sahun Llengua castellana i literatura
Cristina Riera

Eudald Cumalat

Eudald Cumalat

Imma Rojano

Imma Rojano

Eudald Cumalat

Cristina Riera

Eudald Cumalat

Jaume Álvarez Matemàtiques
 Xavi Rosa

*Carles Xaudiera

Lidia Segalés

*Carles Xaudiera

Lídia Segalés

*Xavi Rosa

Lidia Segalés

*Xavi Rosa

Marc Sahun Ciències socials

*socials en anglès

Milo Ramellini

Marcos Crespo

Milo Ramellini

Marcos Crespo

Milo Ramellini

Núria Martín

Milo Ramellini

Núria Martín

Marc Sahun Llengua estrangera
Raquel Erro Raquel Erro Raquel Erro Xavi Palau Raquel Erro Educació física
Vanessa Asunción Vanessa Asunción Vanessa Asunción Vanessa Asunción Marc Sahún

Judit Cot

Cultura i valors ètics

Núria Cuyàs

Luciano Giudicessi

Marc Sahún

Milo Ramellini

Isabel Redondo

Imma Rojano

Carlos López

Rosabel Aldabo

Projectes globalitzats
Isabel Redondo

Luciano Giudiecessi

Raquel Erro

Cristina Riera

Raquel Erro

Milo Ramellini

Carles Xaudiera

Imma Rojano

Carles Xaudiera

David Molins

Luciano Giudiecessi

David Caldeira

Luciano Giudiecessi

Raquel Erro

Cristina Riera

Marc Sahun

Judit Cot

Projecte pausa

OPTATIVES

David Molins Digitalització
Imma Rojano, Cristina Riera Economia
Estel Queralt, Angel Soria Física i química
Rosabel Aldabó Visual i Plàstica
Coral Rosselló Cultura clàssica – Llatí
José Juan, Carlos López Biologia i geologia
Vanesa Asunción Filosofia
Isabel Díaz Francès
Luciano Giudicessi Tecnologia

BATXILLERAT

PROFESSORAT (1r BATXILLERAT)

MATÈRIA

A B
Ona Pons Ona Pons Llengua catalana i literatura
Irene Ramos Irene Ramos Llengua castellana i literatura
Ernest Mañé Ernest Mañé Llengua estrangera
Vanessa Asunción Vanessa Asunción Filosofia i ciutadania
Xavi Palau Xavi Palau Educació física
Vanessa Asunción Ona Pons Tutoria

MODALITAT

Coral Rosselló Llatí
Coral Rosselló Grec
Àlex Ferran Matemàtiques aplicades CS
Anna Bordes Funcionament de l’empresa
Lidia Segalés Història del món contemporani
Anna Piqué Matemàtiques
Estel Queralt Física
Carlos López Biologia
Luciano Giudicessi Tecnologia
Ona Pons Literatura universal
Anna Bordes Economia
Anna Piqué Dibuix tècnic
Estel Queralt Química
ANUALS
Coral Rosselló Món clàssic
Anna Bordes Funcionament de l’empresa
Angel Soria Física
TRIMESTRALS
Alba Sánchez Creació literària
Lídia Segalés Problemàtiques socials
Marga López Ciutadania, política i dret
Carlos López Reptes científics actuals (BiG)
Estel Queralt Reptes científics actuals (FiQ)
Luciano Giudicessi Robòtica

PROFESSORAT (2n BATXILLERAT) MATÈRIA COMUNA
A B
Eugènia Monforte Eugènia Monforte Llengua catalana i literatura
Alba Sánchez Alba Sánchez Llengua castellana i literatura
Lorena Anido Lorena Anido Llengua estrangera
Vanessa Asunción Vanessa Asunción Hª de la filosofia
Xavi Rosa Xavi Rosa Història
Eugènia Monforte Eudald Cumalat Tutoria

MODALITAT

Coral Rosselló Llatí
Alex Ferran Matemàtiques aplicades CS
Eudald Cumalat Matemàtiques
Xavi Rosa Història del món contemporani
Coral Rosselló Grec
Àngel Soria Física
Anna Bordes Economia de l’empresa
José Juan C. Terra i M. Ambient
Marc Saún Geografia
Marc Saún Hª de l’art
Carlos López Biologia
Luciano Giudicessi Tecnologia
Marta Paradís Química
Marga López Estada a l’empresa

CICLES

MÒDULS PROFESSIONALS A 1r de PiCC 
MÒDULS  PROFESSORA
MP1 PENTINATS I RECOLLITS  Alicia Yagüe
MP2 COLORACIÓ  Núria Dominic
MP3 COSMÈTICA  Cristina Cremades Purkiss
MP4 TALLADA  Alicia Yagüe
MP5 CANVIS DE FORMA PERMANENT  Mayte Roca/Núria Dominic
MP7 ANÀLISI CAPIL·LAR  Cristina Cremades Purkiss
MP8 MANICURA I PEDICURA  Laura Vallès
MP9 IMATGE CORPORAL I HÀBITS SALUDABLES  Cristina Cremades Purkiss
MP11 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL  Marga López
MP13 ANGLÈS TÈCNIC  Cristina López
TUTORIA  Laura Vallès
MÒDULS PROFESSIONALS A 2n de PiCC 
MÒDULS  PROFESSORA
MP1 PENTINATS I RECOLLITS  Mayte Roca/ Alicia Yagüe
MP2 COLORACIÓ  Alicia Yagüe
MP4 TALLADA  Mayte Roca
MP6 TALLADA MASCULINA  Laura Vallès
MP10 MÀRQUETING I VENDA EN I.P.  Cristina Cremades 

Marga López

MP12 EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA 
MP13 ANGLÈS TÈCNIC  Cristina López
MP14 SÍNTESI  Tot l’equip docent
MP15 FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL  Mayte Roca
Tutoria  Alicia Yagüe
MÒDULS PROFESSIONALS APSD
PROFESSORAT (1r APSD) MÒDUL
A B
Carlos Martín Xaro Gandia MP2 Atenció sanitària 
Climent Rossell Climent Rossell MP3 Atenció higiènica
Reme Padilla Àngels Gómez MP4 Atenció i suport psicosocial
Ivan Llenas Jordi Méndez Llave MP5 Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència 
Jordi Méndez Llave Jordi Méndez Llave MP6 Teleassistència
Laura López Ivan Llenas MP9 Destreses socials 
Jorge García Jorge García MP11 Formació i orientació laboral
Carlos Martín Carlos Martin MP13 Anglès tècnic 
Carlos Martín Ivan Llenas Tutoria
PROFESSORAT (2n APSD) MÒDUL
A B
Anna Itxart Àngels Gómez MP1 Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència
Laura López/Climent Rossell Anna Itxart/Climent Rossell MP7 Suport domiciliari
Laura López Laura López MP8 Suport en la comunicació
Joan Lorenzo Climent Rossell MP10 Primers Auxilis 
Jorge García Jorge García MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
Laura López/Anna Itxart/Oscar Escribano/Jorge García Àngels Gómez/Anna Itxart/Oscar Escribano/Jorge García MP14 Síntesi
Tutors/es FCT MP15 Formació i orientació laboral
Laura López Àngels Gómez Tutoria
MÒDULS PROFESSIONALS ISO
PROFESSORAT (1r ISO) MÒDUL
A B
David Sánchez Rodríguez David Sánchez Rodríguez MP1 Context de la intervenció

social

Marta Buil Marta Buil MP2 Metodologia de la intervenció social
Andreu Nicolau Andreu Nicolau MP3 Promoció d’autonomia personal
Oscar Escribano Sonia Puig MP5 Sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació
Sonia Puig Sonia Puig MP7 Suport a la intervenció educativa
Oscar Escribano/Sonia Puig Andreu Nicolau/Sonia Puig MP9 Habilitats socials
Xaro Gandia Xaro Gandia MP10 Primers auxilis
Marga López Marga López MP11 Formació i orientació laboral
Oscar Escribano Sonia Puig  Tutoria

 

PROFESSORAT (2n ISO) MÒDUL
David Sánchez Rodríguez MP4 Inserció sociolaboral
Andreu Nicolau MP6 Atenció a les Unitats de Convivència
Oscar Escribano MP8 Mediació Comunitària
Marga López MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
Marta Buil /Sílvia Lanceta/ Marga López MP13 Projecte d’integració social
Tutors/es FCT MP15 Formació i orientació laboral
Andreu Nicolau Tutoria
MÒDULS PROFESSIONALS EI
PROFESSORAT (1r EI) MÒDUL
A B
Jordi Soria Maria Gómez MP2 Didàctica de l’Educació

Infantil

Maria Gómez Ana García MP3 Autonomia personal i

salut infantil

Oleguer Verge Jordi Soria MP4 El joc infantil i la seva

metodologia

Jordi Soria Zaida Caballero MP6 Desenvolupament

cognitiu i motor

David Sánchez Valera Zaida Caballero MP8 Habilitats Socials
Climent Rossell Climent Rossell MP9 Primers auxilis
Jorge García Jorge García MP10 Formació i orientació laboral
Oleguer Verge Jordi Soria Tutoria

 

PROFESSORAT (2n EI) MÒDUL
Oleguer Verge MP1 Intervenció amb

famílies i atenció als infants

en risc social

Zaida Caballero/Ana García MP5 Expressió i

Comunicació

David Sánchez Valera MP7 Desenvolupament

socioafectiu

Jorge García MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
Zaida Caballero/ Ana García/ Maria Gómez MP12 Projecte d’atenció a la infantesa
Tutors/es FCT MP15 Formació i orientació laboral
Maria Gómez Tutoria
MÒDULS PROFESSIONALS CAI
PROFESSORAT (CAI) CRÈDITS
Núria Balasch C1 Operacions administratives i

documentació sanitària

Joan Lorenzo C2 L’ésser humà davant la malaltia
Alejandra Garroset C3 Benestar del pacient: necessitats

d’higiene, repòs i moviment

Núria Balasch/Alejandra Garroset C4 Cures bàsiques d’infermeria aplicades a

les necessitats de l’ésser humà

Alejandra Garroset C5 Primers auxilis
Cristina Cremades C6 Higiene del medi hospitalari i

neteja de material

Núria Balasch C7 Recolzament psicològic al

pacient/client

Núria Balasch C8 Educació per a la salut
Joan Lorenzo C9 Tècniques d’ajuda

odontològica/ estomatològica

Sonia Puig C10 Relacions en l’equip de treball
Sonia Puig C11 Formació i orientació laboral
Núria Balasch C12 Formació en centres de treball
Núria Balasch Tutoria