Eixos cronològics a 1r de Batxillerat

A la matèria de “Història del món contemporani” de 1r de Batxillerat hem fet un “concurs” d’eixos cronològics sobre la primera guerra mundial.
Els eixos han de mostrar les diferents fases del conflicte:
CAUSES  (Les causes de la guerra)
FETS (La Gran Guerra 1914-1918)
CONSEQÜÈNCIES (Els tractats de pau i el nou mapa d’Europa / Les conseqüències de la guerra / La Societat de Nacions i els problemes de la postguerra).
Feu-hi un cop d’ull!