Projecte Mentories

Amb la intenció d’afavorir la cohesió interna dins del nostre centre, i l’autonomia personal de tot l’alumnat, tant del que ajuda com del que és ajudat, hem creat un projecte de mentoria educativa per part de l’alumnat de segon cicle d’ESO (fonamentalment 4t d’ESO), a l’alumnat de 1r d’ESO. El projecte permet que l’alumnat dels diversos grups es relacioni de manera que tothom en surt beneficiat: els petits reben una ajuda que de vegades els pot ser fonamental per millorar els seus resultats acadèmics i sentir-se  recolzats, amb la  consegüent millora de la seva autoestima; mentre que els grans reben el benefici de sentir-se útils en la seva tasca, i veure com la seva contribució es converteix en significativa al veure en directe el resultats del seu esforç. A més, per als de segon cicle és una manera de realitzar el seu servei comunitari. 
Ara per ara, tota aquesta ajuda es porta a terme de manera telemàtica, ja que les mesures de seguretat per la protecció enfront de la Covid19 així ho demanen; en el futur, però, esperem que aquesta mentoria es pugui realitzar de manera presencial amb l’augment de caliu i d’humanitat que això comportarà.