JORNADES D’ACOLLIDA ALS CICLES SSC

La família de cicles formatius de Serveis a la Comunitat organitza cada any les jornades d’acollida per l’alumnat dels cicles d’atenció a persones en situació de dependència (APSD), d’integració social (ISO) i d’educació infantil (EI). 

L’objectiu d’aquestes jornades en el cas de l’alumnat de nou ingrés és donar la benvinguda a l’alumnat, conèixer als nous companys/es i a l’equip docent, i familiaritzar-se amb el centre educatiu. 

Les jornades de 1r d’APSD van tenir lloc els dies 13 i 14 de setembre. El primer dia es va rebre a l’alumnat al gimnàs del centre i després durant la tarda del primer i segon dia es van fer entrevistes individuals i dinàmiques grupals. L’alumnat de 2n d’APSD es va reunir el primer dia amb la seva tutoria i el 2n dia van fer una visita guiada pel centre a l’alumnat de nou ingrés.

Les jornades d’ISO van tenir lloc el dia 20 de setembre. Tant primer com segon van reunir-se amb les seves tutories i després tots dos grups van fer dinàmiques grupals.

Les jornades d’EI van tenir lloc els dies 20 i 28 de setembre. La primera jornada tant primer com segon d’EI es van reunir amb les seves tutories i després de fer unes quantes activitats informatives es van dur a terme algunes dinàmiques grupals. La segona jornada l’alumnat de 2n d’EI va organitzar i implementar una sessió amb dinàmiques de coneixença per l’alumnat de nou ingrés. 

Gràcies a aquestes jornades l’alumnat troba un clima de confiança i motivació per començar el nou curs escolar.