On fait connaissance

Els alumnes de francès de tercer d’ESO han treballat, entre altres continguts, els verbs être, avoir i appeler i la fraseologia bàsica per presentar-se adequadament en contextos formals i informals. Els vídeos són una mostra de part de la feina del trimestre. Félicitations!