LLISTAT PUNTUACIÓ MOBILITAT ERASMUS+ SUÈCIA 2023

Consulteu aquí la llista ordenada de finalistes amb la puntuació obtinguda en el procés de selecció.

El nombre d’alumnat admès dependrà dels costos del viatge, en cas d’empat es realitzarà una nova entrevista de desempat.