ACTE PUBLIC Gestió de la llista d’espera dels Cicles Formatius de Grau Mig

La gestió de la llista d’espera del procés de preinscripció als cicles de formació professional de grau mitjà, del curs 2023-2024, tant del procés d’alumnat amb continuïtat d’escolarització com del procés per a la resta de l’alumnat es farà en un acte públic el dijous 20 de juliol a l’aula de música de l’institut

  1. A les 9.00 hores per l’alumnat de CICLE FORMATIU DE GRAU MIG D’ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
  2. A les 10.30 hores per l’alumnat de CICLE FORMATIU DE PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL.LAR

Important:

  1. Les persones que constin en la llista d’espera podran anar personalment a l’acte o designar representant degudament autoritzat per tal que actuï en el seu nom i representació.
  2. La no assistència a l’acte representa la pèrdua al dret d’obtenció d’una plaça.
  3. La matrícula de l’alumnat que obtingui plaça es formalitzarà a continuació de l’adjudicació.

L’alumnat ha de portar la següent documentació:

  1. Certificat de les notes de la vostra via d’Accés
  2. Resguard del títol de la ESO, si és el cas.
  3. Si és el cas, fotocòpia carnet de família monoparental/nombrosa/discapacitat.
  4. Fotocòpia de la Targeta sanitària
  5. Fotocòpia del DNI de l’alumnat i dels pares
  6. Fotocòpia del Llibre de Família.

De tota la documentació s’haurà d’aportar original i fotocòpia.

La documentació de la matrícula la trobareu a la nostra web www.inspuig.org. Concretament https://inspuig.org/wp/preinscripcio-i-matricula-cfgm-curs-2023-24/

OFERTA DE PLACES VACANTS CFGM

  • ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA:  21 VACANTS 
  • PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR: 14 VACANTS