GEP to feel free

El curs 2017-2018 vam iniciar el projecte Generació Plurilingüe (GEP) en el nostre institut des de les àrees de matemàtiques, experimentals, i ciències socials amb el suport i l’assessorament del departament d’anglès.

El nostre objectiu fonamental és que l’alumnat aprengui llengües estrangeres a través d’aquestes matèries, i que es normalitzi el fet de treballar en un entorn plurilingüe.

Si voleu consultar informació addicional sobre el projecte la podeu aconseguir en el següent enllaç: Grup Generació Plurilingüe (GEP).

Continuem treballant en el GEP i anem ampliant la formació dels nostres professors per poder seguir avançant amb els nostres alumnes. Actualment estem immersos també en un projecte internacional.