Projecte #aquiproubullying

Des de fa 2 anys l’institut participa en un projecte d’innovació del Departament d’Educació amb el nom #aquiproubullying.
El projecte es centra en la formació, estratègies i recursos necessaris per treballar la prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament amb la participació de tota la comunitat escolar, especialment de l’alumnat.  
Els objectius són:
  • Implicar la comunitat escolar davant els casos d’assetjament.
  • Potenciar el compromís actiu de l’alumnat en la prevenció i detecció dels casos d’assetjament.
  • Fomentar la gestió positiva dels conflictes.
  • Contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat.

En el següent enllaç trobareu tota la informació sobre el projecte:

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/