Projecte de treball globalitzat a 3r

El curs 2016/17 a l’Institut s’ha iniciat un aula de treball globalizat per projectes amb un grup d’alumnes de tercer de la ESO, on a partir dels seus interessos es desenvolupen els continguts curriculars de les matèries de matemàtiques, angles, català i castellà.

Sense compartimentar, la metodologia pretén afavorir  l’aprenentatge comprensiu  de les diferents matèries, aprenent a treballar de manera col·laborativa, adquirint autonomia i responsabilitat, afavorint les interaccions i l’acceptació de les diferències, evitant la competició i afavorint les relació entre companys i professors per millorar el rendiment acadèmic.

dav

Dossier publicat a Kaidara

 Dia de les Llengües Maternes

Presentació del Projecte: Llengües parlades a l’Institut

Projecte sobre les emocions de les persones migrants