Servei comunitari

El servei comunitari és una proposta adreçada a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, amb la finalitat que al llarg de la seva trajectòria escolar protagonitzin i experimentin accions de compromís actiu cívic, tot posant el seu potencial al servei de la comunitat.

Per mitjà de la metodologia de l’Aprenentatge Servei (formació i educació a traves del compromís social), l’alumnat del centre desenvoluparà accions a partir de projectes basats en necessitats reals del seu entorn, amb l’objectiu de millorar-lo tot participant-hi.

Es pretén doncs oferir un servei a la comunitat mitjançant l’acció, els valors i habilitats propis de les competències socials de l’alumnat.