Accés MOODLE

 

Clica per entrar

logo moodle

Moodle és un programari dissenyat per ajudar els educadors a crear cursos en línia d’alta qualitat i entorns d’aprenentatge virtuals. Aquests sistemes d’aprenentatge en línia són algunes vegades anomenats VLEs (Virtual Learning Environments) o entorns virtuals d’aprenentatge.

La paraula Moodle originalment és un acrònim de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorn d’Aprenentatge Dinàmic Orientat a Objectes i Modular).

Una de les principals característiques de Moodle sobre altres sistemes és que està fet sobre la base de la pedagogia social constructivista, on la comunicació té un espai rellevant en el camí de la construcció del coneixement. Sent l’objectiu generar una experiència d’aprenentatge enriquidora.