CFGM Atenció a persones en situació de dependència

L’alumnat que cursa el cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a Persona en Situació de dependència adquireix els coneixements necessaris per atendre, en la vida diària, persones i col·lectius amb necessitats especials de la salut física, psíquica i social i tenir-ne cura, tot aplicant les estratègies i els procediments més adequats per mantenir-ne i millorar-ne l’autonomia personal i les relacions amb l’entorn”.

GUIA ALUMNAT