CFGM Cures auxiliars d’infermeria

Nivell: Formació professional de grau mitjà.
Durada del cicle formatiu: 1400 hores.
Formació en el centre educatiu: 990 hores (crèdits de l’1 a l’11 i el 13).
Formació en centres de treball: 410 hores (crèdit 12).

GUIA ALUMNAT

És competència general d’aquest tècnic proporcionar cures auxiliars al pacient/client i
actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d’un equip
d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota
la dependència del diplomat d’infermeria o si escau, i també, com a membre d’un equip
de salut en l’assistència derivada de la pràctica de l’exercici liberal, sota la supervisió
corresponent.

Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional
són:

 • Preparar els materials i processar la informació de la consulta/unitat en les àrees
  de la seva competència.
 • Aplicar cures auxiliars d’infermeria al pacient/client.
 • Tenir cura les condicions sanitàries de l’entorn del pacient/client i del
  material/instrumental sanitari utilitzat en les diferents consultes/unitats/serveis.
 • Col·laborar en la prestació de cures psíquiques al pacient/client, realitzant, al seu
  nivell, l’aplicació de tècniques de recolzament psicològic i d’educació sanitària.
 • Realitzar tasques d’instrumentació en equips de salut bucodental.

De què treballaràs?

 • Aquest tècnic exercirà fonamentalment la seva activitat laboral en el sector sanitari,
  a l’àrea d’assistència al pacient/client, formant part de l’equip d’infermeria a
  l’atenció primària, comunitària o especialitzada.
 • Els principals subsectors en els que pot desenvolupar la seva activitat són:

o Atenció primària i comunitària: atenció domiciliaria, promoció de la salut, salut
bucodental, consultes i centres geriàtrics.
o Atenció especialitzada: consultes, hospitalització, urgències, sales de parts,
pediatria, unitats de cures especials, quiròfans, centrals d’esterilització, salut
mental i geriatria.
o Altres: centres sanitaris, departaments d’afers socials de ministeris, comunitats
autònomes, ajuntaments i centres de balneoteràpia.