CFGS Educació Infantil

Aquests estudis tenen per objectiu formar tècnics capaços de dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d´atenció a la infància en el primer cicle deducació infantil en l´àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre amb especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i famílies.

GUIA ALUMNAT