CFGS Integració Social

La finalitat del  CFGS d’ Integració Social és la formació de professionals que intervenen amb col·lectius, en situació social desfavorida, tot potenciant les capacitats personals de cadascun dels membres. L’objectiu  de la intervenció és la millora i transformació de la realitat social, així com el desenvolupament de les potencialitats individuals.

Els diferents Mòduls Professionals combinen teoria i pràctica. A partir de l’estudi de les necessitats específiques de les persones i/o col·lectius, es planifica la intervenció social. Les metodologies aplicades varien segons el context i l’àmbit. Per això, des de la perspectiva que cada mòdul  ofereix, apliquem estratègies educatives diverses – teatre social, dinàmica de grups, elaboració de projectes, investigació social, treball cooperatiu…

GUIA ALUMNAT