Ciències Experimentals

Com a departament de ciències experimentals el nostre objectiu, és aconseguir que el nostre alumnat assoleixi les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic.

Pretenem que l’alumnat visquin i gaudeixin de la ciència incentivant el seu innat esperit crític davant del món que els envolta. És per això que l’alumnat visita el laboratori regularment.

Les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes resoldre problemes a partir dels coneixements científics i tècnics, així com del domini dels processos de l’activitat científica.

Ser competent en aquest àmbit permet actuar i respondre, aportant proves, algunes preguntes genuïnes que els alumnes es poden formular i que saben reconèixer com a científiques.

És un saber que té sentit i motivació, que permet raonar i que contribueix a l’educació global dels alumnes perquè els fa capaços d’actuar de manera reflexiva davant de situacions que es consideren rellevants en la seva vida quotidiana.

Per assolir aquests objectius hem escollit participar en el  Projecte de pensament  científic ideat per la UAB.

Des del curs 2017-18 hem incorporat la utilització de la llengua anglesa en algunes classes a través del Projecte GEP (Generació Plurilingüe)