Carta de compromís

Des del centre ens proposem aconseguir la millor formació possible dels nostres alumnes col·laborant la família i el professorat. Cal aconseguir la implicació activa dels alumnes, fomentant la seva autonomia i la responsabilitat, basant totes les actuacions en el respecte i la col·laboració entre tots.
Recollim en aquesta carta el principis i compromisos entre la família, l’alumne/a i el centre.

Carta compromís