Consell Escolar

Composició del Consell Escolar

Director/a Rosa Maria Betran Sanchez
Cap d’estudis Teresa Duatis Subirats
Secretari/ària Anna Bordes Mir

Representant de l’Ajuntament

Montse Alemany Solé

Representant de l’alumnat

Ivan Núñez Lara

Representant de l’alumnat

Noelia Requena Luna

Representant de l’alumnat

Paula Cortijo Llorente

Representant de l’AMPA

Manuel Pimentel Dias

Representant de pares i mares

Maria Jesús Barquero Lanti

Representant de pares i mares

Miguel Angel Sacristan Ramos

Representant del PAE

Anna Maria Chica Ramis
Representant del PAS Sílvia Alvarez Rodríguez
Representant del professorat Alejandro Ferran Aviles
Representant del professorat Coral Rosselló Sans
Representant del professorat Eugènia Monforte Brasó
Representant del professorat Montserrat Ruscalleda Torrent
Representant del professorat Josep Oriol Berengueres Llordes
Referent d’igualtat Montserrat Ruscalleda Torrent