Consell Escolar

Composició del Consell Escolar

Director/a

Rosa Maria Betran Sanchez

Cap d’estudis

Teresa Duatis Subirats

Secretari/ària

Anna Bordes Mir

Representant de l’Ajuntament

Montse Alemany Solé

Representant de l’alumnat

Ivan Núñez Lara

Representant de l’alumnat

Noelia Requena Luna

Representant de l’alumnat

Paula Cortijo Llorente

Representant de l’AMPA

Miguel Angel Sacristan Ramos

Representant de pares i mares

Maria Jesús Barquero Lanti

Representant de pares i mares

Rafael Jesús Ortuño Nieto

Representant del PAE

Anna Maria Chica Ramis

Representant del PAS

Sílvia Alvarez Rodríguez

Representant del professorat

Alejandro Ferran Aviles

Representant del professorat

Coral Rosselló Sans

Representant del professorat

Eugènia Monforte Brasó

Representant del professorat

Genoveva Mossull Prades

Representant del professorat

Josep Oriol Berengueres Llordes