Contacte i situació

Edifici Central
Sant Josep de Calassanç 16
t. 93 798 07 62 f. 93 757 21 68
Edifici Batxillerat i Cicles
Galicia – t. 93 799 73 10
08303 Mataró – inspuigicadafalch@xtec.cat