Convenis Vigents

Actualment tenim els següents contractes externs:
CONTRACTE GLOBE MEDIA SL
Programa per elaborar la revista del centre de forma digital.
CONTRACTE IEDUCA
Programa pel control de faltes i altres incidències de l’alumnat i facilitar la comunicació de les mateixes a les famílies. Així com l’assessorament i el manteniment del mateix.